اخبار اتحادیه

4مطلب موجود می باشد.
اخبار اتحادیه

بازدید اعضای هیات مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران از مجموعه آیلند


بازدید اعضای هیات مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران از مجموعه آیلند و آشنایی با پارک علم و فناوری آیلند جهت استقرار شرکتهای هوافضایی و بررسی…

اتحادیه در رسانه ها

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران


جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی ۲۹ بهمن ماه ۹۹ اتحادیه صنایع هوایی وفضایی ایران در ساعت ۱۶ روز دوشنبه (چهارم اسفند ماه) در محل دفتر اتحادیه…

اخبار اتحادیه

جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی ۲۹ بهمن ماه ۹۹


جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی ۲۹ بهمن ماه ۹۹ اتحادیه صنایع هوایی وفضایی ایران در ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۴ اسفند ماه در محل دفتر…

اخبار اتحادیه

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران


پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه عصر اقتصاد مورخ 1399/11/01 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در مورخ 1399/11/29 ساعت ۱۵…