اتحادیه در رسانه ها

1مطلب موجود می باشد.
عکس از:iribnews
اتحادیه در رسانه ها

مصاحبه اختصاصی روزنامه شرق با فعالین صنعت هوانوردی عمومی


جناب آقای مهندس سهیلی عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران جناب آقای مهندس طاهری مدیرعامل محترم شرکت آشیانه پرواز توس عضو اتحادیه صنایع هوایی…