اتحادیه در رسانه ها

2مطلب موجود می باشد.
اتحادیه در رسانه ها

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران


جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی ۲۹ بهمن ماه ۹۹ اتحادیه صنایع هوایی وفضایی ایران در ساعت ۱۶ روز دوشنبه (چهارم اسفند ماه) در محل دفتر اتحادیه…

عکس از:iribnews
اتحادیه در رسانه ها

مصاحبه اختصاصی روزنامه شرق با فعالین صنعت هوانوردی عمومی


جناب آقای مهندس سهیلی عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران جناب آقای مهندس طاهری مدیرعامل محترم شرکت آشیانه پرواز توس عضو اتحادیه صنایع هوایی…