برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه عصر اقتصاد مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵ روز چهارشنبه تشکیل گردید. جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

آقایان رضا اصلانی، سید یاسر محسنی زنوزی، مسعود قاسمی، مصطفی صدیقی، امین محرابیان، سهیل سهیلی، کامبیز خاقانی اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان محمد چیتگرها و مهدی برومند اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند و قبول سمت نمودند

جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ گردید:

آقای بهمن افتخار فرد نظری بازرس اصلی و آقای صادق خوشنواز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.