دوره آموزشی آشنایی با چارچوب مدیریت عملکرد برمبنای اهداف و نتایج کلیدی(OKR) و کاربرد آن در شرکت های صنعتی

دوره آموزشی آشنایی با چارچوب مدیریت عملکرد برمبنای اهداف و نتایج کلیدی(OKR) و کاربرد آن در شرکت های صنعتی

تاریخ دوره : مردادماه
مدت زمان دوره: ۳ ساعت
پنج شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۹
شهریه دوره: ۷۰۰.۰۰۰ تومان
شهریه دوره برای اعضای اتحادیه ۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
همراه با ارائه گواهینامه معتبر از اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و شرکت مهتابال آسمان آبی (دارای مجوز آموزش فنی از سازمان هواپیمایی کشوری)
اطلاعات بیشتر: ۰۹۳۵۲۹۹۱۱۹۵