اطلاعیه ها

11مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه ها

مرجع رسمی اخبار و اطلاعیه های اتحادیه


بدینوسیله به استحضار می­رساند، کلیه اخبار و اطلاع رسانی ها  فقط از طریق دبیرخانه اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران  و سایت رسمی اتحادیه به نشانی www.iasia.ir…