برگزاری مجمع عمومی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مشاهده کامل خبر

contact us

contact us

Address: Pardis Building 1 No 5, Pardis Street, Ahmad Kashani Street, Hemet Sharq Highway, Tehran - Iran

Tel: +9821-4044-3910

Fax: +9821-4044-3907

Email: Info@iasia.ir