برگزاری مجمع عمومی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مشاهده کامل خبر

کارگروه های تخصصی

کارگروه تعمیر و نگهداری (MRO)

کارگروه پهپاد،هواپیمای بدون سرنشین

کارگروه هواپیمای سرنشین دار

کارگروه خدمات فنی و قطعه سازی

کارگروه الکترونیک، مخابرات، اویونیک و رادار

کارگروه مهندسین مشاور