برگزاری مجمع عمومی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مشاهده کامل خبر

اعضای اتحادیه

لیست اعضای اتحادیه در حال بروز رسانی می باشد

در صورت نیاز به استعلام عضویت  می توانید از طریق زیر با دبیرخانه اتحادیه تماس بگیرید.

شماره تلفن: 02140443910

ایمیل: info@iasia.ir