برگزاری مجمع عمومی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مشاهده کامل خبر

هیأت مدیره و بازرس

هیات مدیره منتخب مجمع عمومی ۲۹ بهمن ماه ۹۹ اتحادیه صنایع هوایی وفضایی ایران

آقای سهیل سهیلی (رئیس هیات مدیره)

آقای امین محرابیان (نائب رئیس اول)

آقای کامبیز خاقانی (نائب رئیس دوم)

آقای مصطفی صدیقی (خزانه دار)

آقای رضا اصلانی (عضو هیأت مدیره)

آقای سید یاسر محسنی زنوزی (عضو هیات مدیره)

آقای مسعود قاسمی (عضو هیأت مدیره)

آقای بهمن افتخار فرد نظری (بازرس اصلی)